Projecten

Woningmarktanalyse (Woonatlas) Aa en Hunze

Inzicht in kwaliteiten, trends en ontwikkelingen maar ook de koppeling met andere strategische opgaven vormen het fundament voor beleid, programmering en interactieve planvormingsprocessen. Zeker als het gaat om wonen.

Wat zijn de specifieke kwaliteiten van het wonen in de kernen en het buitengebied van Aa en Hunze? Wat is de toekomstwaarde van de bestaande woningvoorraad? Op welke wijze kunnen we slimme koppelingen leggen tussen wonen, zorg en leefbaarheid? En waar liggen kansen voor een kwaliteitsslag en verduurzamen van de woningvoorraad? Het zijn allemaal vragen die aan de orde kwamen bij het vormgeven aan de Woonvisie Aa en Hunze.

Een Woonatlas is een integrale woningmarktanalyse in de vorm van een set heldere kaarten, infographics en overzichten. Een doorwrochte en inzichtelijke basis voor beleidsontwikkeling, strategische keuzes, afwegingskader, participatie, samenwerking en monitoringssystematiek. 

In Aa en Hunze fungeerde de Woonatlas als analyse en gespreksbasis bij het opstellen van de nieuwe Woonvisie. In deze atlas is op basis van open data een koppeling gelegd tussen onder andere wonen, zorg en welzijn, duurzaamheid, klimaatopgaven, leefbaarheid en mobiliteit.

Foto boven: Peter Pasman

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur / socioloog

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Janneke Rutgers

Adviseur / ontwerper

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.