Projecten

Wijkvisie Flevowijk Kampen

Investeren in een toekomstbestendige Flevowijk – dat is het doel van woningcorporatie deltaWonen en de gemeente Kampen. Gelegen in de bloeiende regio Zwolle – tussen de binnenstad en de grootschalige gebiedsontwikkeling in de Reevedelta – liggen er daarbij voldoende kansen voor deze ruim opgezette wijk. RUIMTEVOLK is door de partijen gevraagd om in samenwerking met inwoners en ondernemers uit de buurt een integrale wijkvisie op te stellen om richting te geven aan investeringen, samenwerking en participatie in de wijk.

Toen de Flevowijk eind jaren ‘60 werd aangelegd, verdubbelde de woningvoorraad van Kampen. De volkswijk kenmerkt zich tot op de dag van vandaag door ruim opgezette straten, groene publieke ruimte en even herkenbare als afwisselende stempelstructuur.

Decennia later is deze gedifferentieerde wijk met afwisselend hoog- en laagbouw en (sociale) huur- en koopwoningen hier en daar wat sleets geraakt. De gemeente en woningcorporatie staan samen met de bewoners voor een aantal opgaven op het gebied van leefbaarheid, veiligheid, de kwaliteit van de woningvoorraad, inrichting van de publieke ruimte, gezondheid en andere sociaal-economische problematieken.

Gemeente Kampen en woningcorporatie deltaWonen willen de komende jaren daarom investeren in de wijk. RUIMTEVOLK is gevraagd samen met de gemeente en corporatie, de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners een wijkvisie te ontwikkelen.

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Maaike Postma

Ontwerper

Stuur e-mail 06 41 52 10 39

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.