Projecten

Wijkaanpak Mosterdhof: tweede jeugd voor een jaren '70 wijk

De energietransitie stelt gemeenten, provincies, woningcorporaties en woningeigenaren voor de uitdaging om de woningvoorraad en openbare ruimte in wijken aan te pakken. Naast de energietransitie bieden thema’s zoals nabuurschap, duurzaamheid, levensloopbestendigheid en klimaatadaptatie kansen om de wijk een kwaliteitsslag te geven. Hoe krijgen we de wijk écht in beweging? RUIMTEVOLK heeft de gemeente Westervoort, bewoners en partners ondersteund bij het ontwikkelen van het Wijkontwikkelingsplan Mosterdhof en helpt als ‘aanjager’ bij de uitvoering van het plan.

Samen zijn er nieuwe perspectieven voor de jaren zeventig wijk gecreëerd. Voor de totstandkoming van het wijkontwikkelingsplan heeft RUIMTEVOLK een beknopte wijkanalyse gemaakt op ruimtelijk, economisch en sociaal vlak, is in werksessies met bewoners en partners een kapstok voor het plan opgetuigd en zijn er opgaven, ambities en concrete acties vastgesteld. De brede en gedifferentieerde aanpak is gemaakt vanuit het DNA van de wijk. Het koppelen van kansen en smeden van slimme coalities staat centraal. 

Het wijkontwikkelingsplan biedt een startpunt en houvast om handen en voeten te geven aan de nieuwe samenwerkingen en toekomstbestendigheid van de wijk. Bewoners, gemeente en partners gaan de komende jaren letterlijk met elkaar aan tafel om uitvoering te geven aan het plan. Als aanjager begeleidt en ondersteunt RUIMTEVOLK de partijen bij het uitvoeren van de acties om zo een kickstart te geven aan het plan. Mede door de aanpak en slimme coalitie is de Mosterdhof geselecteerd voor de ontwerpprijsvraag Panorama Lokaal. Deze landelijke ontwerpprijsvraag is een unieke kans voor het optimaliseren en versnellen van de ontwikkelingen in de Mosterdhof. 

Meer informatie

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.