Projecten

Vliegwielstrategie woningbouw Bunnik

In lijn met de Strategische Agenda werkt de gemeente Bunnik aan een ‘vliegwielstrategie’ waarbij ze beoogt om met het realiseren van nieuwe woningbouwlocaties ook andere gemeentelijke ambities mee te koppelen. Denk bijvoorbeeld aan het versterken van landschappelijke structuren of het verbeteren van de bereikbaarheid, biodiversiteit of dorpshartfunctie (voorzieningen, ontmoeting etc.).

RUIMTEVOLK ondersteunt de gemeente bij het in beeld brengen van deze ‘koppelkansen’ en verschillende ontwikkelmodellen.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.