Projecten

Waterlandschap met eeuwige toekomst

Voor drinkwaterbedrijf Vitens heeft RUIMTEVOLK samen met H+N+S een verkenning uitgevoerd naar een waterlandschap met eeuwige toekomst: een waterlandschap waar drinkwaterwinning samengaat met (duurzame) andere functies en waar het drinkwater via een eeuwig schone bron gewonnen wordt.

Drinkwaterwinning en het gebruik van het landschap zijn nauw met elkaar verweven. In de toekomst is niet alleen de drinkwatervraag onzeker, ook werpen verschillende ruimtelijke en maatschappelijke trends – zoals een toenemende ruimtedruk, klimaatadaptatie, een afnemende grondwaterkwaliteit en een groeiende aandacht voor gezondheid – een andere blik op de toekomst van drinkwaterwinning.

De verkenning levert een nieuw perspectief op de drinkwaterwinning van de 21e eeuw en laat zien hoe drinkwaterwinning een brede toegevoegde (maatschappelijke) waarde kan opleveren voor een gebied en de gebruikers ervan. En daarin gaan we nog een stap verder: we laten zien dat duurzame drinkwaterwinning een gebied toekomstbestendig kan maken en de aantrekkelijkheid ervan voor gebruikers kan vergroten. Dit is een paradigmashift: in plaats van in te zetten op het afhouden van externe actoren in een wingebied, richten we ons op manieren om externe actoren toe te laten in een wingebied.

Waterlandschap met Eeuwige Toekomst (Beeld: H+N+S)


Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.