Projecten

Verstedelij­kingsscan Wonen ‘s-Hertogenbosch 2030

‘s-Hertogenbosch probeert grip te krijgen op de verstedelijkingsopgave. Wij hielpen de gemeente hierbij.

‘s-Hertogenbosch is al jaren in trek als woongemeente. Vanwege de aantrekkelijke woonomgeving en strategische ligging heeft de gemeente de potentie om hard te groeien. Groei heeft voordelen, bijvoorbeeld qua draagvlak voor voorzieningen, maar tegelijkertijd impact op plekken waar die groei optreedt. Wat betekent groei bijvoorbeeld voor het behoud van lege plekken en groen in de stad? Wat doet het bouwen voor inwoners van buiten op eigen bewoners en de bestaande woonomgeving? Kortom, om groei in goede banen te leiden zijn weloverwogen keuzes en inzicht in effecten belangrijk.

Aan de hand van vier scenario’s verkenden we de effecten van groei voor de stad. Hierbij hielden we rekening met zowel de mate van groei als locatiekeuze van die groei (concentratie versus spreiding). Zo maakten wij voor ‘s-Hertogenbosch inzichtelijk waar die groei logischerwijs optreedt, in hoeverre die groei binnen bestaande woningbouwplannen en wijken kan landen, en waar extra zoekopgaven voor woningbouw liggen.

Meer informatie

Maaike Postma

Ontwerper

Stuur e-mail 06 41 52 10 39

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.