Projecten

Verkenning toekomst buitengebied Land van Cuijk

Verkenning toekomst buitengebied Land van Cuijk

Voor de Brabantse regio Land van Cuijk heeft RUIMTEVOLK onderzocht voor welke uitdagingen het buitengebied staat, hoe deze opgaven samenhangen en op elkaar inwerken, en welk nieuw en duurzaam toekomstperspectief hierbij past.

Het platteland is in transitie. Het heeft onder andere te maken met schaalvergroting, leegstand, de wateropgave, een tanende biodiversiteit, demografische veranderingen en de energietransitie. Momenteel blijkt echter dat inzicht in de omvang en samenhang tussen deze opgaven ontbreekt. Dit is cruciaal, omdat het nieuwe toekomstperspectief voor het buitengebied zal liggen in het slim combineren van oplossingen voor de verschillende opgaven.

Voor de Brabantse regio Land van Cuijk heeft RUIMTEVOLK onderzocht voor welke uitdagingen het buitengebied staat, hoe deze opgaven samenhangen en op elkaar inwerken, en welk nieuw en duurzaam toekomstperspectief hierbij past. De verkenning is hier integraal te lezen: Buitengebied Land van Cuijk – verkenning in samenhang in opgaven en toekomstperspectief

Land van Cuijk

De verkenning is gefinancierd door de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed en is uitgevoerd in samenwerking met de gemeente Cuijk, Sint Anthonis, Grave, Boxmeer, Mill en Sint Hubert, en BrabantKennis.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Janneke Rutgers

Adviseur / onderzoeker / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.