Projecten

Verkenning impact en (koppel)kansen woningbouwopgave Noordoostpolder

De druk op de woningmarkt is groot. Ook in Flevoland is sprake van een grote vraag en woningtekort. De provincie Flevoland wil met het programma “Flevoland bouwt aan Nederland” in beeld krijgen hoe binnen de provincie tot 2050 grofweg 100.000 extra woningen gebouwd kunnen worden. In opdracht van de gemeente voert RUIMTEVOLK een verkenning uit naar hoe een extra woningbouwopgave op een toekomstbestendige wijze gekoppeld kan worden aan andere strategische opgaven in de gemeente.

De druk op de woningmarkt is groot. Ook in Flevoland is sprake van een grote vraag en woningtekort. De provincie Flevoland wil met het programma “Flevoland bouwt aan Nederland” in beeld krijgen hoe binnen de provincie tot 2050 grofweg 100.000 extra woningen gebouwd kunnen worden.

De gemeente Noordoostpolder wil haar steentje bijdragen en verkent de kansen, mogelijkheden en haar ambitie om 5.000 – 10.000 woningen te bouwen tot 2050. Deze woningen komen bovenop de autonome woningbehoefte, zoals onlangs vastgelegd in de woonvisie ‘Kansen grijpen’.

Door middel van ontwerpend onderzoek en gesprekken met stakeholders hebben we in beeld gebracht hoe de (extra) woningbouwopgave op een toekomstbestendige manier gekoppeld kan worden aan onder andere mobiliteit, leefbaarheidsvraagstukken, de energietransitie, het creëren van een gezonde leefomgeving, klimaatadaptatie en de landbouwtransitie. Daarnaast brengen we samen met Companen in beeld wat de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte tot 2050 is.

Wonen als gebiedsopgave: 11 koppelkansen voor de Noordoostpolder. Beeld: RUIMTEVOLK

Meer informatie

Maaike Postma

Ontwerper

Stuur e-mail 06 41 52 10 39

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Romy Janssen

Adviseur / onderzoeker

Stuur e-mail 06 41 31 30 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.