Projecten

Regionale verkenning Brabantse Wal

Noord-Brabantse regio’s met een wat meer landelijk karakter hebben te maken met tal van ontwikkelingen. Dit gaat zowel over maatschappelijke, economische als ruimtelijke veranderingen. Deze veranderingen werken vaak sterk op elkaar in en hebben grote invloed op de vitaliteit van dorpen, kernen en het buitengebied. In deze gebieden rijst de vraag: hoe blijven deze regio’s plekken waar het aantrekkelijk is om te wonen, werken en te leven? Wat zijn factoren die de toekomstkracht van de regio beïnvloeden? En hoe kun je (als overheden) bijdragen aan het verwarmen van dit ‘blijfklimaat’? In opdracht van de provincie Noord-Brabant verrichtte RUIMTEVOLK een verkenning naar de toekomstkracht van de regio Brabantse Wal en brachten we het Brabants blijfklimaat in beeld.

De regio Brabantse Wal is een dynamisch gebied, op de grens van Brabant, Zeeland en België. Het kent prachtige parels, maar heeft ook te maken met uitdagende opgaven. Denk aan vraagstukken rond een veranderende bevolkingssamenstelling, transities in de agrarische sector, duurzame energiewinning, ‘verdozing’ van het landschap, ruimte voor klimaatadaptatie, toenemende sociaal-economische verschillen in de samenleving, het landschap dat onder druk staat of mobiliteitsarmoede.

RUIMTEVOLK heeft een regionale gebiedsanalyse gemaakt. Via zogeheten ‘kaartverhalen’ is voor de Brabantse Wal het regionale krachtenveld in beeld gebracht en inzichtelijk gemaakt hoe en waar verschillende opgaven op elkaar inwerken. Daarnaast zijn (deel)antwoorden geduid en aanbevelingen gedaan voor kansrijke ontwikkelrichtingen voor de Brabantse Wal.

Eerder heeft RUIMTEVOLK een regionale gebiedsanalyse uitgevoerd voor de regio Land van Cuijk, in noordoost Brabant. Hoewel de regio’s Brabantse Wal en Land van Cuijk duidelijke accentverschillen kennen, is er ook een rode draad te herleiden in de ingrediënten voor een toekomstbestendige regio. In een overkoepelend essay hebben we deze inzichten geduid en doen we enkele aanbevelingen wat regio’s en gemeenten kunnen doen om het blijfklimaat te verwarmen.

Meer informatie

Janneke Rutgers

Adviseur / onderzoeker / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.