Projecten

Advisering Programma Leefbaarheid Gelderland

Leefbaarheid staat hoog op de Gelderse agenda en is een van de belangrijke thema’s in het nieuwe bestuursakkoord in de provincie Gelderland. De provincie is ambitieus als het gaat om het bevorderen en verbeteren van de leefbaarheid, sociale cohesie en behoud en versterking van het voorzieningenniveau in de wijken en kernen. Wij hielpen provincie en regio’s de ambities uit te werken in een programma.

De provincie Gelderland streeft naar een gezonde, veilige, schone en welvarende leefomgeving. Met het uitvoeringsprogramma leefbaarheid wil de provincie bijdragen aan verbondenheid en daarmee aan een samenleving waarin mensen omzien naar elkaar en aan ontmoeting. Het programma richt zich specifiek op het versterken van deze verbondenheid op dorps-, wijk en buurtniveau. Leefbaarheid, bewonersinitiatieven en inclusiviteit vragen niet alleen om in samenhang te worden gezien, maar ook om een gezamenlijke inzet en partnerschap van gemeenten en provincies ‘door het midden’. Een integrale en gebiedsgerichte aanpak is noodzakelijk.

Wij hielpen gemeenten en regio’s de ambities uit te werken in een programma en aanpak voor onder meer wijken- en dorpendeals.

Meer informatie

Janneke Rutgers

Adviseur / onderzoek / Lid MT

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Anna Herngreen

Adviseur / socioloog

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.