Projecten

Toekomstscenario's Mobiliteit in 2050

Toekomstscenario's Mobiliteit in 2050

Hoe verplaatsen we ons in de toekomst? Het is vrij onvoorspelbaar hoe ons mobiliteitssysteem er in 2050 uitziet, maar scenario’s helpen om verschillende mogelijkheden te verkennen en na te denken over de invloed die hiermee gepaard gaat. RUIMTEVOLK heeft die ontwikkeld in opdracht van Rijkswaterstaat.

Onder de noemer Expeditie RWS2050 verkent Rijkswaterstaat haar rol en positie in de toekomst. De eerste fase van deze expeditie staat in het teken van het verkennen van uiteenlopende trends en ontwikkelingen in verschillende domeinen. Voor het onderdeel mobiliteit heeft RUIMTEVOLK vier scenario’s geschetst, waarvoor bestaande scenariostudies – met name die van het PBL – het vertrekpunt vormden.

Ge├»nspireerd door deze scenario’s heeft RUIMTEVOLK verbeeldingen gemaakt van de denkbare ruimtelijke effecten op nationale schaal en op ooghoogte. Ook hebben we de mobiliteitsbeelden die het PBL in algemene lijnen schetst nader geconcretiseerd. Bij het maken van deze vertaal- en concretiseringsslagen zijn allerlei keuzes gedaan die ook anders hadden kunnen worden gemaakt. Dat is gezien het doel van de studie niet erg: het doel was vooral om plausibele, maar verschillende mogelijke toekomstbeelden te maken.

Meer lezen over Expeditie RWS2050

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Pieternella Aten

Ontwerper

Stuur e-mail 06 43 84 18 75

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.