Projecten

Toekomstperspec­tief IJsselstein 2040

Tal van ontwikkelingen dagen de gemeente IJsselstein uit om richting te geven aan haar toekomst. Denk aan diverse verstedelijkingsopgaven, het voorzien in een veranderende woonbehoefte, het vormgeven aan het gewenste voorzieningenniveau, de energietransitie, transitie van het buitengebied en mobiliteitsvraagstukken. De gemeente heeft RUIMTEVOLK gevraagd inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te raadplegen en om basis daarvan een toekomstperspectief op te stellen.

Daarbij heeft de politiek tevens de vraag geagendeerd hoe de gemeente zich wil positioneren binnen de regio Utrecht, tussen de druk van de verstedelijking en de diepgewortelde relatie met de Lopikerwaard en het Groene Hart. In korte tijd zijn ruim 1.000 IJsselsteiners – jong en oud – geconsulteerd via digitale enquetes, straat- en rondetafelgesprekken en tijdens de ‘Dag van IJsselstein.

Meer informatie

Annemiek Wiggers

Stedenbouwkundige

Stuur e-mail 06 43 28 56 09

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.