Projecten

Studie stadsrandszones gemeente Venlo

De druk op de woningmarkt in de gemeente Venlo is hoog. Het versnellen van woningbouw is daarom een belangrijke opgave voor de stad. Om dit op een toekomstbestendige manier vorm te geven voert RUIMTEVOLK in opdracht van de gemeente een studie uit naar verdichtingskansen en woningbouwlocaties in de standsrandzondes.

Deze groeiambitie van Venlo ligt op een totaal van circa 5.000 extra woningen voor de komende jaren. Daarnaast speelt de vraag hoe je woningbouw strategisch kan inzetten voor behoud en versterking van het voorzieningenniveau, de mobiliteitstranstie, klimaatadaptatie en de vraag naar extra arbeidskrachten.

De uitkomsten van de verkenning worden meegenomen in de gebiedsgerichte uitwerking van de omgevingsvisie.

Meer informatie

Maaike Postma

Ontwerper

Stuur e-mail 06 41 52 10 39

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.