Projecten

Strategische advisering ruimtelijke ontwikkeling en wonen Zwartewaterland

Met de onlangs vastgestelde omgevingsvisie van Zwartewaterland zijn belangrijke woonopgaven voor de komende jaren geagendeerd: een sterke positionering in de regio, voldoende betaalbare woningen, een duurzame woningvoorraad en leefomgeving, wonen en zorg, vitale kernen, ruimte voor jongeren en bodemdaling. De gemeente zet daarbij in op het vervullen van een woonbehoefte van ca. 750 woningen tot 2030, vooral bedoeld om de lokale vraag te bedienen.

Deze speerpunten zullen de komende jaren in beleid en projecten uitgewerkt moeten worden. Dit zal onder andere gebeuren in de vorm van een integraal omgevingsprogramma wonen. Vanuit RUIMTEVOLK ondersteunen we de gemeente bij het vorm- en uitvoering geven aan al deze opgaven.

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Sophie Herwig

Adviseur / onderzoeker

Stuur e-mail 06 18 34 42 41

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.