Projecten

Strategie duurzame gebied­sontwik­keling BPD

Gebiedsontwikkelaar BPD wil een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzaam Nederland. RUIMTEVOLK ondersteunde de ontwikkelaar bij het vormgeven aan haar ambities.

Met haar visie op duurzame gebiedsontwikkeling geeft BPD haar visie op de ontwikkeling van duurzame woningen, wijken, gebieden en regio’s. Onderwerpen als energietransitie, circulaire economie, klimaatadaptatie en gezond wonen en leven komen samen. Het vertrekpunt van de nieuwe visie is dat duurzaamheid interessante kansen biedt om gebiedsontwikkelingen en nieuwe samenwerkingen een impuls te geven.

Duurzaamheid is daarbij uiteengezet in vier thema’s: energietransitie, klimaatadaptatie, circulaire economie en gezondheid. De visie bevat ambities op woning, gebied en gemeente/regio-niveau uiteengezet in de tijd en geeft handvatten om toe te werken naar de eindambitie, bijvoorbeeld het bouwen van energieleverende woningen. Door samen met bewoners en partners duurzaam te ontwikkelen ontstaat er naast milieu ook sociale, ruimtelijke en economische waarde.

Zie hier BPD’s duurzame gebiedsontwikkeling in uitvoering

Meer informatie

Sjors de Vries

Directeur / adviseur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.