Projecten

Regionale Woonagenda Achterhoek

In de Achterhoek staan gemeenten, woningcorporaties en marktpartijen voor tal van uitdagende opgaven op de woningmarkt. Met elkaar willen ze daarvoor een gezamenlijke visie, strategie en aanpak ontwikkelen en vastleggen in een nieuwe regionale woonagenda. RUIMTEVOLK adviseert en begeleidt de partijen hierbij.

Zo is de druk op de Achterhoekse woningmarkt groot en verandert de woningbehoefte onder invloed van demografische, economische en maatschappelijke ontwikkelingen. Daarnaast liggen er belangrijke opgaven in de bestaande woningvoorraad en ligt de uitdaging voor om woningbouw slim te koppelen aan andere ambities op thema’s zoals bereikbaarheid, zorg, leefbaarheid en het vormgeven aan een innovatieve en circulaire economie, zoals onder andere opgeschreven in de Achterhoek Visie 2030.

Met de regionale woonagenda wil de regio komen tot een gezamenlijke ambitie, afspraken- en samenwerkingskader en een substantiële bijdrage leveren aan de nationale Woon- en Bouwagenda.

Meer informatie

Janneke Rutgers

Adviseur / onderzoeker / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Romy Janssen

Adviseur / onderzoeker

Stuur e-mail 06 41 31 30 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.