Projecten

Regionale omgevingsagenda Lopikerwaard

De noodzaak om als regio nieuwe sectorale opgaven te verbinden aan een integraal toekomstverhaal wordt steeds urgenter. De vijf gemeente(rade)n van de regio Lopikerwaard werkten daarom het afgelopen jaar samen aan een brede regionale omgevingsagenda. De regio wordt steeds relevanter. Dit is het schaalniveau waarop grote opgaven zich manifesteren en samenkomen. Maar ook het schaalniveau…

De noodzaak om als regio nieuwe sectorale opgaven te verbinden aan een integraal toekomstverhaal wordt steeds urgenter. De vijf gemeente(rade)n van de regio Lopikerwaard werkten daarom het afgelopen jaar samen aan een brede regionale omgevingsagenda.

De regio wordt steeds relevanter. Dit is het schaalniveau waarop grote opgaven zich manifesteren en samenkomen. Maar ook het schaalniveau waarop – vanuit de regionale identiteit en het landschap – samenwerkingen kunnen worden gesmeed die richting geven aan de oplossingen en kwaliteiten van een gebied. Zo ook in de regio Lopikerwaard – op steenworp afstand van Utrecht – waar maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, de toekomst van de landbouw, klimaatadaptatie, mobiliteit en verstedelijking grote invloed hebben op de ruimtevraag nu en in de toekomst. Geen enkele van de genoemde opgaven staat op zichzelf, maar hebben allemaal invloed op elkaar, de fysieke leefomgeving en het oer-Hollandse veenweidelandschap. Het zijn bovendien allemaal opgaven die de bestuurlijke grenzen overschrijden.

RUIMTEVOLK heeft samen met Flux Landscape Architecture verkend hoe deze ontwikkelingen zich manifesteren, welke uitdagingen, dilemma’s en kansen ze met zich meebrengen en vertaalt dit alles in een Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard. Daarnaast hebben we de gemeenten begeleid bij de ambtelijke en bestuurlijke samenwerking.

Met de regionale omgevingsagenda maken de regiogemeenten, waterschap en provincie samen een volgende slag van sectoraal naar integraal en van lokaal naar regionaal denken en handelen. De ‘Regionale Omgevingsagenda Lopikerwaard 2040’ geeft richting aan de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen in de kernen en het unieke landschap. De gezamenlijk geformuleerde uitgangspunten helpen de afzonderlijke gemeenten bij het vormgeven aan regionale samenwerking en ontwikkeling van de lokale omgevingsvisies.

Meer informatie

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.