Projecten

Regio Deal Vitale Wijken

Hoewel het Utrecht als regio voor de wind gaat, raakt een aantal wijken achterop. Niet alleen sociaal-economisch, maar ook op het gebied van gezondheid, duurzaamheid en wonen ligt er een grootschalige opgave. De gemeenten Utrecht, Nieuwegein en Zeist werken daarom met provincie en Rijk samen en investeren via een Regio Deal in de ontwikkeling van een drietal wijken. RUIMTEVOLK heeft vanuit de gemeente Nieuwegein ondersteund in het proces en het uitwerken van de deal.

Batau, Utrecht en Vollehoven zijn wijken waar – net als in verschillende andere grote steden – de problematiek zich stapelt. Mensen voelen zich er minder veilig, huizen en de openbare ruimte zijn toe aan vernieuwing, het aantal gezonde levensjaren ligt er gemiddeld lager en de werkloosheid hoger. Verbetering komt niet vanzelf en daarom zijn er extra investeringen nodig om ook hier inwoners perspectief te bieden. Alleen investeren in stenen is daarom geen oplossing. De betrokken partijen zijn het eens dat het moet gaat om een integrale aanpak, gericht op brede wijkvernieuwing. Met aandacht voor werkgelegenheid, gezondheid, onderwijs, veiligheid en sociale verbondenheid als voor wonen, klimaatadaptatie, energietransitie, groen en recreatie.  

Het afgelopen jaar is door de betrokken gemeenten en provincie Utrecht hard aan gewerkt aan een deze aanpak, die is vormgegeven in een Regio Deal Vitale Wijken. Begin dit jaar heeft het Rijk de aanvraag gehonoreerd. Door samenwerkende partijen gaan zodoende gezamenlijk investeren in de desbetreffende wijken. Bij de uitwerking van de deal zijn ook partners als de Politie, GGD, het RIVM, de Universiteit Utrecht en woningbouwcorporaties betrokken. 

RUIMTEVOLK is gedurende het proces intensief betrokken geweest. Zowel binnen de gemeente Nieuwegein – door daar de Nieuwegeinse inbreng te co√∂rdineren – als in het regionale proces door mee te schrijven aan de deal. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van kennis van trends en ontwikkelingen en interne sessies. Om zo kennis, inzichten en meningen uit te wisselen. De opbrengst is vertaald in verschillende teksten. Samen vormt dit een belangrijk onderdeel van de uiteindelijke deal. 

Meer informatie

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Directie

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.