Projecten

Prestatieafspraken Oldebroek

In Oldebroek werken gemeente, woningcorporaties en huurdersverenigingen samen aan het borgen van de sociale huisvesting op basis van een meerjarige raamovereenkomst. RUIMTEVOLK ondersteunt de partijen bij de procesbegeleiding en het opstellen van een nieuwe raamovereenkomst.

Naast een terugblik op de prestaties en samenwerking van de afgelopen jaren richten alle partijen ook een blik vooruit op de opgaven, ambities en kansen. Bij het opstellen van een raamovereenkomst voor de periode 2023-2028 inventariseren we de kansen en uitdagingen op het gebied van sociale huisvesting in Oldebroek voor de komende jaren. Verschillende thema’s komen aan bod, waaronder de beschikbaarheid van sociale huurwoningen, woonlasten, inclusieve en leefbare wijken en duurzame wijken en woningen. Ook is er aandacht voor een vertaling per kern en de positionering van Oldebroek binnen de grotere woningmarktregio.

Mede aan de hand van verschillende interactieve themasessies werken we samen aan het opstellen van een breed gedragen raamovereenkomst en versterkte samenwerking tussen alle partijen.

Foto boven: Oldebroek (foto: Omnia Wonen)

Meer informatie

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Romy Janssen

Adviseur / onderzoeker

Stuur e-mail 06 41 31 30 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.