Projecten

Prestatieafspraken De Wolden

Onlangs stelde de gemeente samen met haar partners en in samenspraak met de inwoners haar woon(zorg)visie ‘Veelzijdig wonen in De Wolden!’ op. Een ambitieuze visie die de komende tijd wordt doorvertaald in onder andere gebiedsontwikkelingen en prestatieafspraken met de woningcorporatie Actium en huurdersorganisatie MEVM. RUIMTEVOLK begeleidt de partijen hierbij.


Ambities uit de woonvisie op gebied van betaalbaarheid, verduurzaming en beschikbaarheid van de sociale woningvoorraad en leefbaarheid zullen in kader van de prestatieafspraken door middel van interactieve sessies worden uitgewerkt in een meerjarige raamovereenkomst en jaarschijven met activiteitenoverzichten.

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.