Projecten

Ontwik­kelperspec­tief wijkaanpak Dieze-West

Dieze-West is een wijk met karakter en een van de oudste wijken van Zwolle. Een wijk met veel kwaliteiten, maar waar ook uitdagingen en onbenutte kansen liggen. Met een integrale toekomstperspectief op de wijk willen Zwolse corporaties en marktpartijen het gesprek over de toekomst van de wijk losweken.

De wijk ligt ten noorden van de binnenstad van Zwolle en kent een diversiteit aan woonmilieus, inwoners en (boven)wijkse voorzieningen zoals het poppodium Hedon en Speeltuin Het Noorden. De eeuwenlange groei van de 15e eeuwse ‘Nijstad’ heeft geresulteerd in een caleidoscoop van buurten met een eigen sfeer en verhaal. Onder invloed van verschillende ontwikkelingen staat de wijk voor een aantal uitdagingen, maar er bieden zich ook mooie kansen aan.

Om deze kansen te benutten en het gesprek met inwoners, ondernemers en gemeente te inspireren hebben corporaties deltaWonen en SWZ en marktpartijen Nijhuis Bouw, PHI Vastgoed, Slokker Vastgoed en Urban Innovators het initiatief genomen voor het Ontwikkelperspectief Dieze-West. De partijen willen met het integrale toekomstperspectief het gesprek over de toekomst van de wijk losweken.

Het Ontwikkelperspectief Dieze West schetst op basis van een analyse een wenkend toekomstperspectief en bouwstenen voor transformatie en planvorming en samenwerking. Dit ontwikkelperspectief is onder begeleiding en uitwerking van RUIMTEVOLK neergezet. 

Impressie uit het Ontwikkelperspectief

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur / socioloog

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Maaike Postma

Ontwerper

Stuur e-mail 06 41 52 10 39

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.