Projecten

Ontwik­kelperspec­tief Presikhaaf III in Arnhem

Een toekomstplan voor de wijk met heldere ambities en uitnodigende kaders voor initiatief en ontwikkeling: dat is het doel bij het opstellen van een ontwikkelperspectief voor Presikhaaf III. Na investeringen in andere delen van de wijk, staat nu Presikhaaf III op de agenda en maakt de transformatie van de wijk ook onderdeel uit van de Woondeal met het Rijk. RUIMTEVOLK & BOOM! Landscape zijn door de gemeente gevraagd om in samenwerking met inwoners en ondernemers uit de buurt een toekomstbestendig en gedragen ontwikkelperspectief op te stellen.

De wijk Presikhaaf is een typische jarenzestigwijk, ooit gebouwd volgens de moderne idealen van licht, lucht en ruimte. Naarmate de leeftijd van de wijk vordert, kent de wijk steeds meer opgaven, zowel van ruimtelijke als sociale aard. Na de herontwikkeling van het westelijk deel van Presikhaaf, staat Presikhaaf III nu op de agenda. Zo heeft het onlangs een plek gekregen in de Woondeal van de regio Arnhem-Nijmegen en is het onderdeel van de Stadsvernieuwing 3.0. Nu er in en om Presikhaaf III veel in beweging lijkt te komen, is het zaak om richting de toekomst samenhang te borgen, synergie te vinden en om handelingsperspectieven te creëren.

Het ontwikkelperspectief dient concrete bouwstenen aan te reiken voor het verbeteren van de openbare ruimte, het versterken van de verbindingen in de wijk en naar de omgeving en processtappen in de energietransitie/verduurzaming en het woonbeleid. Aan de hand van een aantal actuele bouwopgaven in de wijk zullen de ontwerpprincipes worden geconcretiseerd en getoetst.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Maaike Postma

Ontwerper

Stuur e-mail 06 41 52 10 39

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.