Projecten

Ontwik­kelperspec­tief Diepenveen Noordoost

Ontwik­kelperspec­tief Diepenveen Noordoost

Ontwik­kelperspec­tief Diepenveen Noordoost

Samen met de inwoners van Diepenveen en de gemeente Deventer stelde RUIMTEVOLK een breed gedragen ontwikkelperspectief op voor de locatie Diepenveen Noordoost.

Diepenveen is een levendig dorp ten noorden van Deventer. Het dorp telt zo’n 4.800 inwoners, met veel verenigingen, goede voorzieningen en aantrekkelijke woonwijken. Door de jaren heen groeide Diepenveen uit tot een gewilde woonplek net buiten de stad. De woningbehoefte in Diepenveen is groot en de kwalitatieve behoefte verandert. Om voldoende mogelijkheden te bieden aan lokale woningzoekenden, zijn er door de gemeente en dorp diverse woninglocaties aangewezen.

De grootste locatie ligt op een unieke plek in het noordoosten van het dorp. De gemeente heeft RUIMTEVOLK gevraagd hiervoor samen met de inwoners een ruimtelijk plan op te stellen voor de bouw van ongeveer 80 woningen, waarmee ook rekening wordt gehouden met andere opgaven op het gebied van mobiliteit, klimaat, voorzieningen en mobiliteit.

Samen met de gemeente en inwoners is het ontwikkelperspectief door middel dorpsateliers stapsgewijs ontwikkeld. Resultaat is een integraal en breed gedragen plan, met een strategisch woningbouw programma met veel betaalbare woningen (sociale huur en goedkope koop), dat er tegelijkertijd ook op gericht is om de doorstroming binnen het dorp te bevorderen. Daarnaast is er veel aandacht voor de inrichting van de woonomgeving, de aansluiting op de omliggende buurten en is er ruimte gecreëerd voor verschillende typologieën. Het ontwikkelperspectief wordt nu verder uitgewerkt in een stedenbouwkundig plan.

Meer informatie

Koen Klouwen

Adviseur / ontwerper

Stuur e-mail 06 81 06 07 05

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.