Projecten

Ontwik­kelperspec­tief Diepenveen Noordoost

Diepenveen is een levendig dorp ten noorden van Deventer. Het dorp telt zo’n 4.800 inwoners, met veel verenigingen, goede voorzieningen en aantrekkelijke woonwijken. Door de jaren heen groeide Diepenveen uit tot een gewilde woonplek net buiten de stad. De woningbehoefte in Diepenveen is groot en de kwalitatieve behoefte verandert. Om voldoende mogelijkheden te bieden aan lokale woningzoekenden, zijn er door de gemeente en dorp diverse woninglocaties aangewezen.

De grootste locatie ligt op een unieke plek in het noordoosten van het dorp. De gemeente heeft RUIMTEVOLK gevraagd hiervoor samen met de inwoners een ruimtelijk plan op te stellen voor de bouw van ruim 70 (flexwoningen).

Meer informatie

Koen Klouwen

Adviseur / ontwerper

Stuur e-mail 06 81 06 07 05

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.