Projecten

Ontwerpend onderzoek toekomst landelijk gebied Nissewaard

Hoe kan het buitengebied van Nissewaard toekomstbestendig worden? Hoe ziet dit landschap eruit? En hoe kan dit zowel bijdragen aan de transitie in de agrarische sector, maar ook de landschapsstructuren en kwaliteiten van het buitengebied van Nissewaard verder versterken? In een ontwerpend onderzoek werken we samen met de gemeente Nissewaard aan het beantwoorden van deze vragen. We betrekken agrariërs, natuur-, milieu- en landschapsorganisaties, grondeigenaren en ambtenaren hier actief bij.

Het landelijk gebied van Nissewaard is, als onderdeel van de Zuid-Hollandse Delta en eiland tussen het Haringvliet en de Oude Maas, een plek van rust en ontspanning in de Metropool Rotterdam-Den Haag. Het is een open en divers landschap, dat plaats biedt aan Spijkenisse en de zes kleinere kernen Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek, Zuidland, Simonshaven en Hekelingen. Het buitengebied werd altijd grotendeels gebruikt en beheerd door agrariërs – een echt productielandschap. Tegenwoordig wordt het steeds diverser in zijn functies: nieuwe agrarische bedrijvigheid in de vorm van kringlooplandbouw, actief waterbeheer op de veenweidegronden, natuurontwikkeling en bevordering van de biodiversiteit, landschap, recreatie en toerisme, energietransitie en klimaatadaptatie en wonen. De kunst is de juiste balans tussen al die functies te vinden en te behouden en zo in te zetten dat het bijdraagt aan een vitaal en veerkrachtig buitengebied.

In dit ontwerpend onderzoek verkennen we aan de hand van drie kaartverhalen hoe opgaven voor de toekomst in dit gebied samenhangen. Vervolgens ontwikkelen we drie ruimtelijke scenario’s. Deze omvatten een set aan mogelijke ruimtelijke ingrepen en concepten die een nieuw, integraal toekomstbeeld schetsen. De kaartverhalen en scenario’s bespreken we met lokale stakeholders uit het gebied. Om de gemeente verder op weg te helpen met de lokale omgevingsvisie, destilleren we uit de scenario’s tenslotte een aantal bouwstenen die van belang worden geacht voor de toekomst van de Nissewaard.

Het onderzoek is geselecteerd voor de Open Oproep Toekomstbestendig landelijk gebied #2 van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie en vindt plaats in nauwe samenwerking met de gemeente Nissewaard.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / ontwerper / Lid MT

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Pieternella Aten

Ontwerper

Stuur e-mail 06 43 84 18 75

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.