Projecten

Ontwerpend onderzoek toekomst landelijk gebied Nissewaard

Ontwerpend onderzoek toekomst landelijk gebied Nissewaard

Ontwerpend onderzoek toekomst landelijk gebied Nissewaard

Ontwerpend onderzoek toekomst landelijk gebied Nissewaard

Hoe kan het buitengebied van Nissewaard toekomstbestendig worden? Hoe ziet dit landschap eruit? En hoe kan dit zowel bijdragen aan de transitie in de agrarische sector, maar ook de landschapsstructuren en kwaliteiten van het buitengebied van Nissewaard verder versterken? In een ontwerpend onderzoek werkten we samen met onder andere de gemeente Nissewaard, agrariërs, natuur-, milieu- en landschapsorganisaties en grondeigenaren.

Het landelijk gebied van Nissewaard is, als onderdeel van de Zuid-Hollandse Delta en eiland tussen het Haringvliet en de Oude Maas, een plek van rust en ontspanning in de Metropool Rotterdam-Den Haag. Het is een open en divers landschap, dat plaats biedt aan Spijkenisse en de zes kleinere kernen Heenvliet, Geervliet, Abbenbroek, Zuidland, Simonshaven en Hekelingen. Het buitengebied werd altijd grotendeels gebruikt en beheerd door agrariërs – een echt productielandschap. Tegenwoordig wordt het steeds diverser in zijn functies: nieuwe agrarische bedrijvigheid in de vorm van kringlooplandbouw, actief waterbeheer op de veenweidegronden, natuurontwikkeling en bevordering van de biodiversiteit, landschap, recreatie en toerisme, energietransitie en klimaatadaptatie en wonen. De kunst is de juiste balans tussen al die functies te vinden en te behouden en zo in te zetten dat het bijdraagt aan een vitaal en veerkrachtig buitengebied.

In dit ontwerpend onderzoek verkenden we aan de hand van drie ruimtelijke scenario’s hoe opgaven voor de toekomst in dit gebied samenhangen. Deze scenario’s laten zien hoe de klimaat-, water- en landbouwopgave kunnen bijdragen aan een toekomstbestendig buitengebied. Daarbij was het vormgeven aan kringlooplandbouw steeds het vertrekpunt, waarbij de schaal steeds verschilt (erf, eiland, regio).

Dit ontwerpend onderzoek was één van de 129 geselecteerde projecten binnen de voucherregeling Ruimtelijk Ontwerp van het Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Meer informatie daarover is hier te vinden.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Pieternella Aten

Ontwerper

Stuur e-mail 06 43 84 18 75

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.