Projecten

Onderzoek toekomst buitengebied West Betuwe

Welke ontwikkelingen komen er op het landelijk gebied van de fruitgemeente West Betuwe af? Welke invloed hebben deze ontwikkelingen op de agrarische sector, het landschap en de cultuurhistorie in het gebied? En hoe staat dit in relatie tot de kwaliteit van de leefomgeving in de 26 kernen? Door middel van een analyse en kaartverhalen brengen we in beeld welke opgaven zich in het landelijk gebied van West Betuwe manifesteren en welke vragen en kansen voor de toekomst deze met zich mee brengen.

Als fruitgemeente in een afwisselend rivierenlandschap met grote cultuurhistorische waarde, kent het gebied vele functies die steeds diverser worden: (nieuwe) agrarische bedrijvigheid, actief waterbeheer, natuurontwikkeling, bevordering van de biodiversiteit, landschap, recreatie en toerisme, de energietransitie en klimaatadaptatie, voorzieningen en demografie. Als gevolg van zowel landelijke als lokale ontwikkelingen neemt de druk op deze functies toe. De gemeente West Betuwe wil grip houden op de omvangrijke opgaven die op haar buitengebied af komen. In de Omgevingsvisie – die begin 2022 werd vastgesteld door de gemeenteraad – zijn deze opgaven op hoofdlijnen al geduid, maar vanwege de toenemende complexiteit en urgentie behoeft dit de nodige verdieping.

Kaartverhalen

RUIMTEVOLK is door de gemeente West Betuwe gevraagd om deze verdiepingsslag te maken. In zogenoemde kaartverhalen brengen we de samenhang tussen de toekomstige opgaven in het West Betuwse buitengebied in beeld. De integrale kaartbeelden bieden de mogelijkheid om gebiedsgericht (een bepaalde stapeling van) opgaven helder in beeld te brengen en de verschillen in het landelijk gebied binnen de gemeente te duiden. Hieruit worden ruimtelijke uitdagingen gedestilleerd, maar ze leveren – zeker in bepaalde combinaties – ook (koppel)kansen en nieuwe mogelijkheden op.

De gemeente West Betuwe benut de analyse om verdere denkstappen te zetten in het ontwikkelen van een toekomstperspectief voor haar buitengebied.

Meer informatie

Eline Aardse

Adviseur

Stuur e-mail 06 14 33 94 37

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.