Projecten

Omgevingsvisie Waalre

De Omgevingswet komt eraan. Tegelijkertijd worden wijken, gemeenten en regio’s uitgedaagd door maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie. Grote ontwikkelingen die vragen om richtinggevende antwoorden. De gemeente Waalre wil daarom in de omgevingsvisie de basis leggen voor een wervend en beeldend verhaal voor de gemeente en een gebiedsgerichte, ruimtelijke uitwerking. RUIMTEVOLK begeleidt Waalre in de ontwikkeling van de omgevingsvisie, om zo te komen tot een gedragen toekomstperspectief.

Overal in het land wordt gewerkt aan omgevingsvisies, als opmaat naar de nieuwe Omgevingswet die in 2021 in werking treedt. Zo ook in Waalre, een van de beste woongemeenten van het zuiden.  Een gemeente waar het groen en ruim wonen is, binnen fietsafstand van hoogwaardige voorzieningen en de grote bedrijven van de Brainportregio. Maar hoe blijft Waalre een toegankelijke en kwalitatieve woongemeente in een snel groeiende regio? Hoe faciliteert ze ruimtevragers als de energietransitie en mobiliteit in een waardevol landschap? Deze vragen liggen voor in de omgevingsvisie.

RUIMTEVOLK is sinds eind 2019 betrokken bij de omgevingsvisie en gevraagd om het traject zowel procesmatig als inhoudelijk te begeleiden. Dit doen we door het organiseren van interactieve werksessies met bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties, ketenpartners, de gemeenteraad en het college en de interne organisatie. Daarnaast is RUIMTEVOLK inhoudelijk adviseur en penvoerder, in nauwe samenwerking met de gemeente.

Meer informatie

Maaike Postma

Ontwerper

Stuur e-mail 06 41 52 10 39

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.