Projecten

Omgevingsvisie Oost Gelre

Omgevingsvisie Oost Gelre

Omgevingsvisie Oost Gelre

Inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente Oost Gelre staan voor de uitdaging samen vorm te geven aan een aantal grote maatschappelijke en ruimtelijke ontwikkelingen. Denk aan de transitie van het buitengebied, bereikbaarheidsvraagstukken, leefbaarheidsopgaven en de energietransitie. Om dit in goede banen te leiden stelde de gemeente Oost Gelre in samenspraak met de samenleving haar eerste omgevingsvisie op.

Deze omgevingsvisie geldt voor Oost Gelre de komende jaren als gids voor ruimtelijke maatschappelijke vraagstukken. De visie daagt de gemeente, inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit zelf initiatief te nemen en samen te werken aan de leefomgeving van morgen. Hier ging een intensief participatieproces aan vooraf. RUIMTEVOLK adviseerde en begeleidde de gemeente, inwoners en partners.

We hebben met elkaar gezocht naar een verhaal en perspectief waarin velen zich herkennen en waaraan ze willen werken. Dit deden we door interactieve werkatelier met ketenpartners en maatschappelijke organisaties (fysiek en tijdens de coronapandemie digitaal), bewonersavonden, pizza-avonden met Oost Gelrese jongerenpanel, gesprekken met scholieren tijdens burgerschapslessen in de raadszaal van Groenlo, een digitale enquête onder inwoners en ondernemers, online tools en uiteraard diverse raads- en collegesessies.

Meer informatie

Janneke Rutgers

Adviseur / onderzoeker / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Maaike Postma

Ontwerper

Stuur e-mail 06 41 52 10 39

Gido van Os

Adviseur / onderzoeker

Stuur e-mail 06 18 34 42 41

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.