Projecten

Midterm review prestatieafspraken Kampen

In Kampen bestaat een mooie traditie van samenwerking tussen de gemeente, woningcorporaties deltaWonen en Beter Wonen IJsselmuiden, en de huurdersverenigingen Stichting Centrale Bewonersraad deltaWonen en Huurdersvereniging Groot IJsselmuiden. In Kaderafspraken (geldend voor vijf jaar) en Jaarschijven (afspraken over concrete werkzaamheden) werken ze samen aan nieuwbouw, de opgaven in de bestaande woningvoorraad, wonen-welzijn-zorg en beschikbaarheid en betaalbaarheid. Samen vormen deze Kaderafspraken en Jaarschijven de prestatieafspraken. In september 2020 hebben de partijen onder begeleiding van RUIMTEVOLK een midterm review van de prestatieafspraken uitgevoerd.

Doel van de midterm review was de voortgang, actualiteit en kwaliteit van deze afspraken tegen het licht te houden en om vooruit te kijken naar de Jaarschijf 2021 en de nieuwe prestatieafspraken. De vragen die centraal stonden waren: hoe kijken de partijen terug op de uitvoering van de prestatieafspraken van de afgelopen 4,5 jaar? Welke lessen kunnen ze daaruit trekken? Waar liggen de opgaven en kansen voor de komende jaren? Wat willen de partijen in 2021 nog bereiken vanuit de huidige prestatieafspraken? En wat betekent dit voor de toekomstige prestatieafspraken en de samenwerking tussen gemeente, corporaties, woonpartners en bewoners? 

Om deze vragen te beantwoorden is een digitale enquête uitgevoerd en zijn twee verdiepende interactieve gesprekken gevoerd met de betrokken partijen op ambtelijk en bestuurlijk niveau. RUIMTEVOLK heeft de midterm review begeleid en vervolgens een notitie opgesteld met enkele conclusies over samenwerking en organisatie en de inhoudelijke thema’s van de afspraken. De notitie wordt afgerond met een aantal aanbevelingen. 

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur / socioloog

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.