Projecten

Land van Schaarste en Overvloed

Het platteland staat momenteel bloot aan tal van ontwikkelingen en uitdagingen, zoals de transities en schaalvergroting in de landbouw, klimaat- en energieopgaven, een tanende biodiversiteit, demografische veranderingen, leefbaarheidsvraagstukken en leegstand. In opdracht van BrabantKennis voerden we onder de titel ‘Land van Schaarste en Overvloed’ een verkenning uit naar nieuwe perspectieven voor het platteland en de dorpen.

De BrabantKennis longread ‘Wat is er aan de rand?’ en de inzichten uit onze studie naar Land van Cuijk hebben de kiem gelegd om langere tijd stil te staan bij het Brabantse platteland en hierop verdieping te organiseren. Dit deden we door vanuit een nieuw denkraam naar het Brabantse platteland te kijken: schaarste versus overvloed. Het vooronderzoek ‘Land van schaarste en overvloed’ had als doel om vanuit een brede, integrale blik naar het platteland te kijken, van buitengebied tot dorp, op zoek naar een nieuwe balans voor de toekomst.

Het onderzoek is de inhoudelijke onderlegger voor de uiteindelijke verkenning naar de toekomst van het Brabantse platteland. Daarnaast is ingezet op het verbinden van uiteenlopende partijen aan de verkenning.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / ontwerper

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.