Projecten

Impactverkenning fysieke leefomgeving Maasgouw

In het Limburgse Maasgouw is het goed wonen, werken en recreëren. De gemeente wil dit in de toekomst zo houden. RUIMTEVOLK voert een verkenning uit naar de impact van uiteenlopende trends en ontwikkelingen op de fysieke leefomgeving in de gemeente Maasgouw.

In het Limburgse Maasgouw is het goed wonen, werken en recreëren. De gemeente wil dit in de toekomst zo houden en opgaven doelmatig aanpakken. Daarom oriënteert ze zich breed op huidige en toekomstige trends en ontwikkelingen. Er is oog voor demografische ontwikkelingen zoals bevolkingsdaling en vergrijzing en andere ontwikkelingen die invloed hebben op het ruimtegebruik in de gemeente. Denk daarbij aan klimaatadaptatie, technologische en economische ontwikkelingen, complexiteit op de woningmarkt, energietransitie en mobiliteit. Welke uitdagingen en kansen bieden ze voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving in Maasgouw? En wat betekent dit voor huidige aanpakken en vraagt dit van toekomstige strategieën?

Samen met de gemeente voeren we een verkenning uit naar de impact van demografische, maatschappelijke, economische en ruimtelijke ontwikkelingen op de fysieke leefomgeving in de gemeente Maasgouw. We kijken samen met de gemeente en stakeholders naar de opgaven en uitdagingen die dit met zich mee brengt. In dit licht bekijken we huidig beleid en bestaande aanpakken en gaan we het gesprek aan over prioritering en mogelijke strategieën, interventies en instrumenten. 

Meer informatie

Janneke Rutgers

Adviseur / onderzoeker

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Sophie Herwig

Adviseur / onderzoeker

Stuur e-mail 06 18 34 42 41

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.