Projecten

Handreiking gezonde leefomgeving

Een gezonde leefomgeving is toekomstbestendiger doordat inwoners gelukkiger zijn, de leefbaarheid beter is en de (zorg)kosten lager zijn. Veel gemeenten zijn daarom aan de slag met het inrichten van een gezondere leefomgeving. In opdracht van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) ontwikkelde RUIMTEVOLK een handreiking.

Een gezonde leefomgeving bestaat uit veel verschillende aspecten. Het is niet alleen een prettige plek om in te verblijven, maar nodigt ook uit tot bewegen, heeft een goede luchtkwaliteit en faciliteert ontmoeting en activiteit. In heel Nederland zijn gemeenten bezig met vormgeven aan de gezonde leefomgeving. Dit kan complex zijn, doordat de gezonde leefomgeving uit veel facetten bestaat, zowel fysiek als sociaal, en daarmee een domeinoverstijgende opgave is.

In opdracht van de Vereniging van Nederlandse gemeenten ontwikkelde RUIMTEVOLK daarom een handreiking voor de gezonde leefomgeving. Deze handreiking biedt gemeenten praktische handvatten om met de gezonde leefomgeving aan de slag te gaan. Eerder hielpen we de Nederlandse gemeenten bij het opstellen van een position paper.

Infographic gezonde leefomgeving
Samenwerken aan een gezonde leefomgeving (VNG/RUIMTEVOLK)

In deze handreiking vinden gemeenten een overzicht van instrumenten, geordend naar de verschillende thema’s, die bijdragen aan een gezondere leefomgeving. Ook ontwerpen we een aanpak, van het bepalen van doelen en de opgaven in kaart brengen tot het testen en implementeren van maatregelen, die het voor gemeenten gemakkelijker maakt om aan de slag te gaan met het gezonder maken van de leefomgeving.

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.