Projecten

Toekomstvisie Doesburg

De gemeente Doesburg denkt na over haar toekomst. Met haar prachtige ligging aan de IJssel en haar historische karakter als Hanzestad heeft Doesburg waardevolle troefkaarten. Tegelijk zijn er ontwikkelingen die ervoor zorgen dat de woon- en zorgvraag, het voorzieningenniveau en ruimteclaims naar de toekomst sterk veranderen. Daartoe heeft de gemeente recent gewerkt aan een toekomstvisie. Hoewel deze toekomstvisie al veel richting geeft, is een nadere inkleuring ervan, inclusief handelingsperspectief, gewenst om uiteindelijk keuzes te kunnen maken. De gemeente Doesburg heeft RUIMTEVOLK samen met Hiemstra&deVries gevraagd om vorm en inhoud te geven aan deze vertaalslag van de Doesburgse toekomstvisie.

Doesburg, gelegen op de grenzen van de Achterhoek, Veluwe en de Liemers, is een historische Hanzestad die nauw verbonden is met de IJssel en het groen. De gemeente wil haar bestaande kracht en gemeenschap koesteren, maar ook voorsorteren op de toekomst. Verschillende ruimtelijke en sociaal-maatschappelijke uitdagingen maken het voor Doesburg urgent om hierover na te denken en richting te kiezen.

Eerder heeft de gemeente Doesburg gewerkt aan een toekomstvisie. Daarin staan drie pijlers benoemd die centraal staan bij het denken over en werken aan de toekomst. Tegelijkertijd zijn er nog veel keuzes te maken, samen met inwoners, en is er nog onvoldoende zicht op het handelingsperspectief dat daarmee gepaard gaat.

Daarom heeft de gemeente Doesburg RUIMTEVOLK samen met organisatieontwikkelingsbureau Hiemstra&deVries gevraagd om inkleuring te geven aan het handelingsperspectief voor Doesburg richting 2040. Daartoe ontwikkelen we de komende maanden drie ‘ontwikkelverhalen’ voor Doesburg die in kaart, sfeerimpressies en infographics keuzes en effecten inzichtelijk maken. Deze zijn aantrekkelijk en goed leesbaar voor politiek en samenleving, zodat ze als onderlegger gebruikt kunnen worden voor de dialoog. Daarnaast werken we aan een ‘Doesburgs mengpaneel’ dat het handelingsperspectief verbeeldt, door inzicht te geven aan welke ‘knoppen’ Doesburg kan draaien inclusief de bijbehorende randvoorwaarden voor de gemeente.

Meer informatie

Anne Seghers

Ruimtelijk strateeg / Ontwerper / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 55

Pieternella Aten

Ontwerper

Stuur e-mail 06 43 84 18 75

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.