Projecten

Haagse Aanpak voor de woningmarkt

Den Haag staat voor grote uitdagingen. Het grote woningtekort, klimaatverandering en de grote verschillen in de stad vragen om een stevige en gezamenlijke aanpak. RUIMTEVOLK adviseert en ondersteunt de gemeente, corporaties en marktpartijen bij het vormgeven van een gezamenlijk actieprogramma.

In de Woonagenda 2019-2023 beschrijft het gemeentebestuur hoe het de problemen op de woningmarkt aanpakt. Samenwerking met corporaties en marktpartijen speelt daarbij een belangrijke rol. De Haagse Tafel Wonen geeft daar gestalte aan.

Aan de Haagse Tafel verkennen gemeente, woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaars hoe door goede afstemming en onderlinge samenwerking de gewenste woningproductie, transformatie en herstructurering tot stand wordt gebracht. RUIMTEVOLK adviseert en ondersteunt de Tafel bij het het ontwikkelen van een samenwerkingsagenda ‘voor een toegankelijk, ongedeeld en toekomstgericht Den Haag’: de Haagse Aanpak voor de woningmarkt. Het plan wordt dit najaar gepresenteerd.

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Sjors de Vries

Directeur / adviseur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.