Projecten

Haagse Aanpak voor de woningmarkt

Den Haag staat voor grote uitdagingen. De stad groeit met ongeveer 4000 à 5000 inwoners per jaar
tot 620.000 bewoners in 2040. Het grote woningtekort, klimaatverandering en de hardnekkige
verschillen in de stad vragen om een stevige en gezamenlijke aanpak. RUIMTEVOLK adviseert en ondersteunt de Haagse Tafel Wonen – een overleg van gemeente, corporaties en marktpartijen – bij het vormgeven en uitvoeren van een Haagse Aanpak voor de Woningmarkt.

Aan de Haagse Tafel Wonen verkennen gemeente, woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaars hoe door goede afstemming en onderlinge samenwerking de gewenste woningproductie, transformatie en herstructurering tot stand wordt gebracht. RUIMTEVOLK adviseerde en ondersteunde de Tafel in 2020 bij het het ontwikkelen van een samenwerkingsagenda ‘voor een toegankelijk, ongedeeld en toekomstgericht Den Haag’: de Haagse Aanpak voor de woningmarkt. In 2021 adviseert RUIMTEVOLK de Haagse Tafel bij de uitvoering van deze ambitieuze agenda met 22 actiepunten.

De brede coalitie heeft de laat hoog gelegd. De partijen willen de komende jaren maar liefst 4.000 woningen per jaar toevoegen door nieuwbouw, transformatie en herstructurering en bovendien samen met maatschappelijke organisaties en inwoners de schouders zetten onder een integrale aanpak voor de transformatie van Den Haag Zuidwest. RUIMTEVOLK adviseert en begeleidt de Tafel bij het bereiken van deze ambities. Tevens organiseren we extra denkkracht via een ‘Denktank 2040’ met young professionals uit de bij de Haagse Tafel aangesloten organisaties.

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.