Projecten

Haagse Aanpak voor de woningmarkt

Den Haag staat voor grote uitdagingen. De stad groeit met ongeveer 4000 à 5000 inwoners per jaar
tot 620.000 bewoners in 2040. Het grote woningtekort, klimaatverandering en de hardnekkige
verschillen in de stad vragen om een stevige en gezamenlijke aanpak. RUIMTEVOLK adviseerde en ondersteunde de Haagse Tafel Wonen – een overleg van gemeente, corporaties en marktpartijen – bij het vormgeven van een Haagse Aanpak voor de Woningmarkt.

Aan de Haagse Tafel Wonen verkennen gemeente, woningcorporaties, beleggers en ontwikkelaars hoe door goede afstemming en onderlinge samenwerking de gewenste woningproductie, transformatie en herstructurering tot stand wordt gebracht.¬†RUIMTEVOLK adviseerde en ondersteunde de Tafel bij het het ontwikkelen van een samenwerkingsagenda ‘voor een toegankelijk, ongedeeld en toekomstgericht Den Haag’: de Haagse Aanpak voor de woningmarkt.

In deze ambitieuze agenda met 22 actiepunten is een koppeling gelegd tussen tussen de urgente woonopgaven (beschikbaarheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid) en andere (sociale) opgaven in de stad. De brede coalitie heeft daarbij de laat hoog gelegd. De partijen willen de komende jaren maar liefst 4.000 woningen per jaar toevoegen door nieuwbouw, transformatie en herstructurering en bovendien samen met maatschappelijke organisaties en inwoners de schouders zetten onder een integrale aanpak voor de transformatie van Den Haag Zuidwest.

Op 26 november 2020 is de Haagse Aanpak gepresenteerd in een online talkshow. Partners in de stad werden hierbij opgeroepen zich bij de doelen en uitvoering van de Haagse Aanpak aan te sluiten.

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Sjors de Vries

Directeur / adviseur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.