Projecten

Gebiedsperspectief Lettele-Oost

De toekomst en leefbaarheid van de dorpen staat hoog op de agenda van de gemeente Deventer. Om een nieuw en passend woningaanbod voor jong en oud te creƫren in Lettele hebben de inwoners en gemeente de handen ineen geslagen. Samen hebben ze de ambitie om 50 tot 75 woningen in het dorp toe te voegen. RUIMTEVOLK is gevraagd om de inwoners en gemeente hierbij te ondersteunen.

Lettele is een klein dorp in het Sallandse landschap met circa 600 inwoners in de kern en nog eens circa 900 bewoners van het omringende buitengebied. In het dorp zijn diverse voorzieningen aanwezig, waaronder de kerk, de basisschool, enkele winkels, horecavoorzieningen, en sportaccommodaties. De sociale cohesie in Lettele is groot. De inwoners van Lettele kennen elkaar en er is een grote bereidheid om zich in te zetten voor activiteiten en de leefbaarheid in het dorp.

Vanwege de grote behoefte aan nieuwe, passende woningen voor met name jonge huishoudens en senioren en om de leefbaarheid in het dorp te behouden, is er in navolging van de Dorpsvisie van 2012 en gemeentelijk beleid een woningbouwambitie geformuleerd.

Impressie eerste Dorpsatelier

Samen met de inwoners en gemeente werken we via ateliers naar een gebiedsperspectief voor de oostkant van het dorp, waar tientallen nieuwe woningen zullen verrijzen en diverse andere opgaven liggen, onder andere op gebied van water, landschaps- en natuurontwikkeling.

Meer informatie

Annemiek Wiggers

Stedenbouwkundige

Stuur e-mail 06 43 28 56 09

Koen Klouwen

Adviseur / ontwerper

Stuur e-mail 06 81 06 07 05

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.