Projecten

Gebiedsperspectief Dutch Fresh Port

Dutch Fresh Port is het grootste Agro Vers Food cluster van Nederland. Circa 25% van de handel vindt plaats op Dutch Fresh Port. Het gebied wordt in rap tempo (her)ontwikkeld en er zullen tevens circa 3.500 woningen worden gerealiseerd. Om verschillende ambities en ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en een toekomstbestendige werk- en leefomgeving te creëren, wordt een gebiedsperspectief opgesteld. RUIMTEVOLK en Twynstra Gudde zullen de partijen hierbij begeleiden.

Al zeker 5 jaar wordt er gewerkt aan Dutch Fresh Port door betrokken ondernemers en overheidspartijen. Dutch Fresh Port is inmiddels veel meer dan alleen een label voor de cluster agrofood logistiek op Barendrecht Oost, Verenambacht en Nieuw Reijerwaard. Waar aanvankelijk de nadruk lag op de door ondernemers ervaren problemen met betrekking tot bestuurbaarheid en bereikbaarheid, liggen er ook grote uitdagingen op gebied van verduurzaming, onderwijs en opleiding, werkgelegenheidsontwikkeling, leefbaarheid, mobiliteit, digitalisering en meer. Daarnaast wordt in het gebied de nieuwe woonwijk De Stationstuinen gerealiseerd.

Het doel van het gebiedsperspectief is om te komen tot een integraal ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor de lange termijn. En om een onderlegger te ontwikkelen voor (lopende) deeluitwerkingen, gebiedsplannen, strategische samenwerking en gebiedsinvesteringen.

(Foto boven: Dutch Fresh Port)

Meer informatie

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.