Projecten

Gebiedsperspectief Dutch Fresh Port

Dutch Fresh Port is het grootste Agro Vers Food cluster van Nederland. Het gebied wordt in rap tempo (her)ontwikkeld en er zullen tevens circa 3.500 woningen worden gerealiseerd. Om verschillende ambities en ontwikkelingen op elkaar af te stemmen en een toekomstbestendige werk- en leefomgeving te creëren, wordt een gebiedsperspectief opgesteld. RUIMTEVOLK en Twynstra Gudde begeleiden de partijen hierbij.

Een belangrijke opgave van het gebiedsperspectief is het samenbrengen van De Stationstuinen en het agro/vers/food-logistieke bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard en het integreren van een aantrekkelijke leeromgeving in het gebied. Nieuw Reijerwaard biedt de ruimte om een duurzaam en toekomstbestendig bedrijventerrein te ontwikkelen voor de AgroVersFood-cluster in Barendrecht en Ridderkerk. De Stationstuinen is een toekomstbestendige woonontwikkeling tegen station Barendrecht, met in totaal ruimte voor circa 3.500 woningen.

Het doel van het gebiedsperspectief is om te komen tot een integraal ruimtelijk ontwikkelingsperspectief voor de lange termijn. En om een onderlegger te ontwikkelen voor (lopende) deeluitwerkingen, gebiedsplannen, strategische samenwerking en gebiedsinvesteringen.

(Foto boven: Dutch Fresh Port)

Meer informatie

Sjors de Vries

Ruimtelijk strateeg / Algemeen directeur

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.