Projecten

Gebiedsperspectief Bathmen

Gebiedsperspectief Bathmen

Gebiedsperspectief Bathmen

In de Dorpsvisie Bathmen 2020-2025 is de ambitie opgenomen om op korte termijn 650 woningen aan de woningvoorraad toe te voegen. RUIMTEVOLK is door de gemeente en inwoners gevraagd om samen met de Bathmenaren daarvoor een integraal gebiedsperspectief op te stellen.

Bathmen is een ondernemend, hecht dorp met een landelijk karakter. Aantrekkelijk gelegen in een beekdal – tussen IJssel en Sallandse Heuvelrug – vinden we er een kenmerkend essenlandschap met kamers van slingerende wegen en bomenlanen. Dankzij de nabijheid van Deventer, de snelweg en de spoorlijn heeft het dorp een grote woonkwaliteit met regionale aantrekkingskracht. Om die kwaliteit vast te houden én te versterken wil het dorp geleidelijk groeien en is de wens uitgesproken om op korte termijn circa 650 woningen toe te voegen. Zes potentiële locaties zijn in een voortraject samen met de bewoners naar voren geschoven, die in deze vervolgstap tegen elkaar afgewogen worden, zowel vanuit de woonbehoefte als in het licht van tal van andere opgaven en ambities in het dorp.

RUIMTEVOLK begeleidt en adviseert de gemeente en de Bathmenaren door een integrale ruimtelijke analyse op te stellen en in interactieve dorpsateliers tot de gewenste voorkeuren rondom de zes potentiële locaties te komen. Hoe de locaties samen bijdragen aan een kwalitatieve versterking van het dorp, wordt neergezet in het gebiedsperspectief. De gemeenteraad zal dit gebiedsperspectief begin 2023 behandelen en met de vervolgstappen aan de slag gaan.

Meer informatie

Annemiek Wiggers

Stedenbouwkundige

Stuur e-mail 06 43 28 56 09

Eline Aardse

Adviseur

Stuur e-mail 06 14 33 94 37

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.