Projecten

Dorps(woon)visie Schoonrewoerd

Om de leefbaarheid in Schoonrewoerd te behouden en waar mogelijk te versterken en om nu én in de toekomst voldoende geschikte woningen voor huidige en nieuwe inwoners te kunnen bieden, wil de gemeente Vijfheerenlanden met de inwoners van het dorp een dorps(woon)visie opstellen. RUIMTEVOLK is gevraagd het dorp en gemeente hierbij te begeleiden en adviseren.

Schoonrewoerd is een karakteristiek dorp en één van de dertien kernen in de gemeente Vijfheerenlanden waarvoor een dorps(woon)visie wordt opgesteld. Bewoners van Schoonrewoerd waarderen hun groene omgeving, rust en ruimte, een hechte (geloofs)gemeenschap en de voorzieningen. Het dorp heeft veel ondernemende inwoners en een actieve dorpsvereniging. In navolging van het dorpsplan en de gemeentelijke uitvoeringsagenda Wonen is voor het dorp een extra woningbouwambitie geformuleerd. Een van de opgaven van de Dorps(woon)visie is hier op een toekomstbestendige manier invulling aan te geven.

Meer informatie

Janneke Rutgers

Adviseur / onderzoeker / Directielid

Stuur e-mail 06 41 31 30 59

Koen Klouwen

Adviseur / ontwerper

Stuur e-mail 06 81 06 07 05

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.