Projecten

Bouwstenen woonvisie Almere

Almere groeit als een van de jongste steden van Nederland nog altijd in rap tempo. De stad staat voor de uitdaging de groei te accommoderen, maar krijgt tegelijkertijd te maken met voor Almere nieuwe uitdagingen als verduurzaming, de kwaliteit van de bestaande woningvoorraad en vergrijzing. Traditioneel had de gemeente in Almere een sterk sturende rol, maar dat is niet met vanzelfsprekend. De nieuwe woonvisie moet richting geven aan deze thema’s. RUIMTEVOLK heeft het debat hierover georganiseerd en vertaald naar bouwstenen voor de woonvisie.

Om Almere klaar te maken voor die toekomst moeten we als stad aan de slag met nieuwe vragen en uitdagingen. Aan welke woningen en woonmilieus is er vandaag maar ook morgen behoefte? Voor welke huishoudens moet er gebouwd worden? Voor senioren, jongeren of gezinnen? Hoe houden we Almere betaalbaar en toegankelijk? Hoe houden we de oudere bestaande wijken aantrekkelijk? En hoe verduurzamen we de bestaande woningvoorraad Almere? Kortom, hoe woont men in het Almere van de toekomst? De gemeente Almere wilde hierover niet alleen met bewoners over in gesprek, maar ook met experts. Een breed maatschappelijk debat gevoed door kennis van buitenaf. Ervaring van andere steden en andere organisaties. Dit was de basis voor ‘De week van het wonen’. Een reeks debatten over de toekomst van Almere. Met sprekers als Floris Alkemade, Zef Hemel en Friso de Zeeuw. 

RUIMTEVOLK was verantwoordelijk voor het proces, de programmering en de vertaling van de opbrengst in tekst en beeld. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van kennis van trends en ontwikkelingen en ontwerpend onderzoek. Om zo kennis, inzichten en meningen uit te wisselen en te vertalen in de uiteindelijke bouwstenen voor de woonvisie. 

Meer informatie

Sjors de Vries

Directeur / ruimtelijk strateeg

Stuur e-mail 06 12 22 96 62

Pieternella Aten

Ontwerper

Stuur e-mail 06 43 84 18 75

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.