Projecten

Advisering VNG bij vormgeven aan een gezonde leefomgeving

Gezonde steden, dorpen en buurten zijn in vele opzichten toekomstbestendiger. Mensen zijn er gelukkiger, de leefbaarheid is er beter, de (zorg)kosten liggen er beduidend lager en ze zijn aantrekkelijker en concurrerender dan minder gezonde plekken. De komst van de Omgevingswet, de uitdaging om woonzorgvisies te ontwikkelen en de wijkgerichte focus in het sociaal domein dwingen gemeenten bovendien na te denken over het verband tussen het fysieke en het sociale domein. Veel redenen dus om werk te maken van de gezonde leefomgeving. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) wil gemeenten daarbij stimuleren en ondersteunen met een standpuntennotitie. RUIMTEVOLK adviseert en begeleidt de VNG bij het opstellen van deze standpuntennotitie.

De gezonde leefomgeving (her)wint de laatste jaren aan aandacht. Dat is bijvoorbeeld te merken aan de Omgevingswet, waarin gezondheid een verplicht onderdeel is van de omgevingsvisie en het omgevingsplan. En met goede reden: de opgave is urgent. Naar verwachting nemen de zorgkosten in Nederland de komende decennia flink toe. Bovendien nemen de verschillen in gezondheidskansen tussen gebieden toe. De kosten komen voor een belangrijk deel op het bordje van gemeenten en inwoners zelf. Het is daarom belangrijk dat gemeenten werk maken van preventie en het vormgeven aan een gezonde leefomgeving.

De VNG wil gemeenten hierbij ondersteunen en stimuleren door een standpuntennotitie op te stellen. Dit doet de VNG in samenspraak met een netwerk van betrokken gemeenten. RUIMTEVOLK adviseert en begeleidt de VNG en gemeenten hierbij.

Meer informatie

Anna Herngreen

Adviseur

Stuur e-mail 06 43 83 69 98

Relevante projecten

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.