Werkwijze

Onze werkwijze

Steden, dorpen en wijken duurzamer, mooier en slimmer maken. Dat is waar we met RUIMTEVOLK voor staan en wat ons drijft. Als bureau voor stedelijke en regionale ontwikkeling halen we de toekomst dichtbij. We ondersteunen overheden en de samenleving bij het ontwikkelen van strategieën voor maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, maken werk van meekoppelkansen en creëren…

Steden, dorpen en wijken duurzamer, mooier en slimmer maken. Dat is waar we met RUIMTEVOLK voor staan en wat ons drijft.

Als bureau voor stedelijke en regionale ontwikkeling halen we de toekomst dichtbij. We ondersteunen overheden en de samenleving bij het ontwikkelen van strategieën voor maatschappelijke en ruimtelijke vraagstukken, maken werk van meekoppelkansen en creëren nieuwe handelingsperspectieven voor partijen. Dat doen we door inhoud en proces te combineren en met een flinke dosis verbeeldingskracht. We werken met een multidisciplinair en jong team van onderzoekers en strategen, vanuit een geloof in een samenleving waarin bewoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en overheden een gezamenlijk belang hebben en verantwoordelijkheid willen dragen voor de leefomgeving.

Onze kennis en ervaring zetten we door het hele land in, binnen een breed palet van vraagstukken en opdrachten en op alle schaalniveaus. Van het samenwerken met initiatiefnemers en dorpsbewoners om hun visie of plan te realiseren, tot het ontwikkelen van omgevingsvisies voor gemeenten en regio’s; en van het verkennen van maatschappelijke en ruimtelijke trends en ontwikkelingen op provinciale schaal tot het opstellen van woonvisies voor gemeenten.

Olivier Keun

Stuur e-mail

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.