Actueel

Ambitieuze Toekomstvisie Backxlaan Nieuwleusen vastgesteld

Deze week stemde de gemeenteraad van Dalfsen in met de toekomstvisie op de Burgemeester Backxlaan en omgeving. Een toekomstvisie met hoge ambities en heldere keuzes voor de renaissance van een levendige, verbindende en veilige Backxlaan.

De Burgemeester Backxlaan is de meest bekende plek, dynamische én beeldbepalende straat van Nieuwleusen. Het is de centrale straat waar veel Nieuwleusenaren dagelijks gebruik van maken. Waarover ze fietsen, rijden of wandelen. Waaraan ze boodschappen doen of gebruik maken van de bibliotheek, het zwembad of andere voorzieningen en natuurlijk ook waar ze elkaar ontmoeten. En wie goed kijkt ziet ook dat de laan bovendien geschiedenis van het dorp vertelt en het het verhaal van de veenontginningen en ruilverkavelingen.

Het intensieve gebruik van en het steeds drukker wordende programma aan de Backxlaan heeft ervoor gezorgd dat de laan door de jaren wat sleets is geraakt, als onveilig wordt ervaren en allure heeft verloren. Er is behoefte aan keuzes en ingrepen. Daarom zijn we vorig jaar met bewoners, ondernemers en gemeente samen een visietraject gestart. Maar liefst honderden Nieuwleusenaren dachten mee tijdens zogenoemde ‘Backxcafé’s, dorpswandelingen of via digitale consultatie.

Deze week stemde de gemeenteraad van Dalfsen in met de toekomstvisie op de Burgemeester Backxlaan en omgeving. Een toekomstvisie met hoge ambities en heldere keuzes voor de renaissance van een levendige, verbindende en veilige Backxlaan. Onder andere door een slimme zonering van functies en programma’s aan de laan. De verkeersveiligheid krijgt een impuls door het zoveel mogelijk scheiden en stimuleren van gezond en langzaam verkeer (fiets, wandelen), door de invoering van een 30km-regime over de gehele laan, door ontmoediging van het sluipverkeer en een alternatieve ontsluiting van de naastgelegen nieuwbouwwijk Oosterbouwlanden. Tot slot is er veel aandacht voor de uitstraling, vergroening, cultuurhistorische waarden en verbinding van het dorp met het omliggende landschap en zijn er ontwikkelprincipes voor verdichting en woningbouw langs de laan opgesteld.

Wij feliciteren Nieuwleusen en de gemeente Dalfsen met dit ambitieuze plan en prachtige resultaat!

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich centraal in Nederland, in de prachtige historische binnenstad van Utrecht.