Actueel

West-Overijssel en Twente tekenen eerste woondeals van Nederland

West-Overijssel en Twente tekenen eerste woondeals van Nederland

Vandaag ondertekenden minister voor volkshuisvesting Hugo de Jonge, gedeputeerde Monique van Haaf en de woonwethouders van de 25 Overijsselse gemeenten de eerste woondeals van Nederland. Adviseur Anna Herngreen heeft de Provincie Overijssel en de gemeenten begeleid bij de totstandkoming van deze Woondeals. “Bijzonder is de grote solidariteit onder de gemeenten en de relatie met ruimtelijke opgaven.”

Anna: “Het is erg mooi voor de Overijsselse regio’s dat ze zo snel tot zulke sterke woondeals hebben kunnen komen. Niet alleen committeren de regio’s zich aan het toevoegen van gezamenlijk 42.300 woningen, maar vooral hebben ze goede afspraken met elkaar gemakt over betaalbaarheid, kwaliteit en samenwerking. Bijzonder is dat de gemeenten in Overijssel in grote onderlinge solidariteit hebben afgesproken allemaal een substantieel aandeel sociale huurwoningen (30%) en betaalbare koopwoningen te bouwen. Ook de corporaties, marktpartijen en huurdersorganisaties zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van de afspraken. Daarnaast zijn er regionale sleutelprojecten benoemd en is er ook een koppeling gelegd met verstedelijkingsopgaven en andere ruimtelijke opgaven, ook in het buitengebied. In Overijssel maken we de kwalitatieve slag van woningbouwprogramma’s naar woonstrategieën.”

Het was de afgelopen maanden hard werken: “Uiteindelijk zijn we in vier maanden tot deze woondeals gekomen. Dat was flink aanpoten, maar dat past wel bij Overijssel. Wat helpt, is dat in Overijssel in 2021 twee breed gedragen woonagenda’s zijn opgesteld. Daarin waren al flinke ambities geformuleerd waar we in de woondeals op verder konden bouwen. Bovendien zijn de partijen in Overijssel hierdoor gewend regionaal samen te werken.”

In Overijssel maken we de kwalitatieve slag van woningbouwprogramma’s naar woonstrategieën.

Na de feestelijke ondertekening gaan de regio’s niet achterover leunen. Anna: “We gaan nu eerst met dit mooie resultaat de kerst in, maar in januari gaan we direct weer aan de slag. Volgend jaar staat in het teken van de uitvoering van de woondeals en van het verder uitwerken van een aantal spannende opgaven. Zo moeten er woonzorgvisies opgesteld worden en moet de ruimtelijke puzzel via de woonstrategieën gelegd worden. De echte uitdaging ligt de komende jaren in de uitvoering; hoe gaan we het met elkaar voor elkaar krijgen dat deze woningen echt gebouwd gaan worden? De heldere afspraken uit de woondeals helpen hierbij, geven richting en vooral onderling vertrouwen.”

Foto’s: Femke Teussink

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.