Actueel

Anne Seghers en Janneke Rutgers nieuwe partners RUIMTEVOLK

Na hun toetreding in het managementteam vorig jaar zijn stedenbouwkundigen Anne Seghers en Janneke Rutgers nu ook als partner aan het bureau RUIMTEVOLK verbonden. Hiermee wordt het eigenaarschap van de organisatie verbreed en ligt er een stevig fundament voor de verdere groei van het bureau.

Algemeen directeur Sjors de Vries: “We zijn net als de rest van ons team ontzettend blij met de toetreding van Anne en Janneke tot de directie van ons bureau. Ze hebben de afgelopen jaren een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van ons ontwerp- en adviesteam. We delen dezelfde visie en intrinsieke motivatie om de Nederlandse steden en regio’s toekomstbestendig te maken en de passie om daarvoor slimme strategieën te ontwikkelen. Net als het ondernemerschap om onze opdrachtgevers daarbij te helpen.”

“De laatste jaren hebben we met RUIMTEVOLK laten zien dat ontwerpkracht onlosmakelijk is verbonden met de maatschappelijke opgaven waar we als samenleving voor staan,” aldus Anne Seghers. “Het in beeld brengen en vormgeven aan wenselijke en duurzame toekomsten, of het nu gaat om binnensteden, wijken, het landelijk gebied of de regio: dat vraagt een duidelijke visie met overtuigingskracht en een handreiking in de stappen die hiervoor gezet moeten worden. Daar wil ik met het bureau en ons team de komende tijd aan verder bouwen.”

“Een slimme koppeling van data, onderzoekstechnieken en heldere visualisaties zijn onmisbaar bij gesprekken over de toekomst,” licht Janneke Rutgers toe. “Zeker in een tijd waarin vraagstukken steeds complexer lijken te worden en partijen elkaar in gebieden ook moeten vinden op gedeelde opgaven, belangen en waarden. De komende jaren bouwen we voort op een breed palet aan onderzoeksmethoden en data analyses die we de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Om daarmee onze opdrachtgevers optimaal te ondersteunen en begeleiden bij het vormgeven aan het ruimtelijk beleid van de 21e eeuw.”

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.