Actueel

Woonvisie Ermelo: inzet op bestaande buurten, betaalbaar wonen en toekomstbestendig programmeren

Afgelopen woensdag stelde de gemeenteraad van Ermelo haar nieuwe woonvisie en het bijbehorende uitvoeringsprogramma vast. In de Woonvisie Ermelo 2030 zet de gemeente in op “Exclusief wonen voor iedereen”.

Samen met haar partners en inwoners werkt de gemeente de komende jaren op programmatische wijze aan 3 kernambities: investeren in toekomstbestendige buurten en wijken, een gebalanceerd en adaptief woningbouwprogramma en werken aan passend en betaalbaar wonen voor iedereen.

De woonvisie zet stevig in om de komende jaren gericht te blijven investeren in een toekomstbestendige woningvoorraad in Ermelo. Daarbij streeft de gemeente naar voldoende, passende en duurzame woningen voor alle doelgroepen, speelt ze in op de grote druk op de woningmarkt en de veranderende woonbehoefte onder invloed van demografische ontwikkelingen. Speerpunten van deze woonvisie richten zich – naast nieuwbouw – bewust op kwaliteitsverbetering en aanpassingen in de bestaande woningvoorraad, bekeken in samenhang met de directe leefomgeving.

Ermelo-Oost (Foto: gemeente Ermelo)

De woonvisie is het resultaat van een intensieve co-creatie van inwoners, woningcorporaties, marktpartijen, zorg- en welzijnsorganisaties, adviesraden en de gemeente Ermelo. Gezamenlijk wisten de partijen flexibel en creatief in te spelen op actuele ontwikkelingen en vonden ze elkaar – ondanks de beperkingen van de Corona pandemie – in gedeelde ambities en grote betrokkenheid.

RUIMTEVOLK adviseerde en begeleidde de gemeente Ermelo en partijen in het proces.

Foto boven: Ermelo dorp (Bron: gemeente Ermelo)

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.