Actueel

Werken aan de leefomgeving van morgen - Sophie Herwig

Steden, dorpen en wijken duurzamer, mooier en slimmer maken. Dat is waar we met RUIMTEVOLK voor staan en wat ons drijft. Dat geldt ook voor onze collega Sophie Herwig, junior adviseur. Sophie werkt aan de leefomgeving van morgen in uitlopende projecten zoals omgevingsvisies en woningemarktonderzoek en -beleid.

Steden, dorpen en wijken duurzamer, mooier en slimmer maken. Dat is waar we met RUIMTEVOLK voor staan en wat ons drijft. Dat geldt ook voor onze collega Sophie Herwig, junior adviseur. Sophie werkt aan de leefomgeving van morgen in uitlopende projecten zoals omgevingsvisies en woningemarktonderzoek en -beleid.

“In het werken aan omgevingsvisies kan ik mijn brede interesse kwijt. Mijn rol als adviseur om verschillende belangen en urgente en complexe opgaven samen te brengen in een gedragen visie en beleid, geeft mij het gevoel dat ik ook echt bijdraag aan het duurzaam oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Ik woon op fietsafstand van de Veluwe, en als natuurliefhebber, zie ik dat verschillende ruimtelijke opgaven een beroep doen op de fysieke leefomgeving van mens én natuur. Dit vraagt om een nieuwe blik op ons ruimtegebruik, waar natuur een onderdeel uitmaakt van het oplossen van grote maatschappelijke opgaven.

De omgevingsvisie biedt handvatten om aan de slag te gaan met een natuurinclusieve samenleving en het gesprek te voeren over een gezamenlijke inzet van politiek, bedrijven, organisaties en burgers. Tijdens mijn werkzaamheden kom ik dan ook veel in contact met belanghebbenden uit alle hoeken van de samenleving en lagen binnen de overheid. Dit geeft mij uitdaging en de kans om verschillende interessante en leerzame gesprekken te voeren.

“Mijn rol als adviseur om verschillende belangen en urgente opgaven samen te brengen, geeft mij het gevoel dat ik ook echt bijdraag aan het duurzaam oplossen van maatschappelijke vraagstukken.”

Binnen mijn projecten neem ik voornamelijk de rol als projectsecretaris aan. Ik zorg voor gedetailleerde planningen en overzichten, bewaak deadlines en houd de voortgang van processen in de gaten. Zo draag ik bij aan een goede doorloop van projecten en help ik mijn team vooruit. Ook schrijf ik mee aan omgevingsvisie of andere producten, en verwerk ik met een kritische blik opmerkingen uit participatie- en ambtelijke sessies. Op deze manier lever ik een grote inhoudelijke bijdrage aan projecten, en krijg ik de mogelijkheid mijn eigen perspectieven en ideeën op papier zetten.”

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.