Actueel

Werken de leefomgeving van morgen: Romy Janssen helpt Gelderse gemeenten bij leef­baarheid­sopgaven

Veel gemeenten staan voor de opgave om samen met inwoners en maatschappelijke partners vorm te geven aan leefbare en gezonde leefomgeving, met name in de meest kwetsbare wijken. Een uitdagende opgave, waarbij veel gemeenten samen met partijen zoeken naar hun rol en verantwoordelijkheden en naar slimme en duurzame strategieën, interventies en samenwerkingen. Maar hoe verkrijg je de benodigde informatie? Wat zijn aanpakken die werken? En waar vind je expertise en inspiratie? De provincie Gelderland faciliteert gemeenten hierbij en onze adviseur Romy Janssen helpt op haar beurt de provincie en gemeenten bij het opbouwen van een kennisinfrastructuur.

Romy: “Er is landelijk en provinciaal al veel data en informatie beschikbaar over leefbaarheidsvraagstukken, sociale verbondenheid en opgaven in de meer kwetsbare wijken en dorpen. Verschillende kennisorganisaties bundelen deze kennis en stellen dit openbaar en vaak digitaal beschikbaar op platforms waaronder Wijkwijzer, Buurtwijs en Sociale Vraagstukken. 

“Toch is er behoefte bij de Gelderse gemeenten en partners aan duiding en het delen van kennis en inzicht in methoden, technieken en hulpmiddelen. Alsmede de vertaling naar beleid, aanpak en samenwerking. Daarom bestaat het Kennisprogramma Leefbaarheid onder andere uit thematische leernetwerken met hele praktische vragen als ‘Welke stappen kun je zetten, wat werkt en wat niet? Welke methoden kun je toepassen? Wat zijn ‘best practices’? Hoe werk je samen en wat is je rol als gemeente?’. In de leernetwerken staat maatwerk centraal en richten we het programma in naar de kennisbehoefte van de deelnemende ambtenaren.”

Onder de noemer leefbaarheid komen naast bekende thema’s als veiligheid, zorg en publieke voorzieningen ook veel actuele maatschappelijke vraagstukken aan bod. Zo agendeert het kennisprogramma de effecten van armoede of COVID-19 op de sociale verbondenheid in wijken en dorpen. Net als de doorwerking van transities in de sociale infrastructuur en het regenboogbeleid op wijk- en buurtniveau. 

Romy ondersteunt de provincie en gemeenten inhoudelijk en procesmatig bij het vormgeven aan het kennisprogramma. “Het idee is natuurlijk wel dat het uitwisselen van kennis en ervaring uiteindelijk winst oplevert in tijd en middelen. Daarom organiseren we informatie, inspiratie, meedenkkracht, intervisie, leernetwerken en toegang tot specifieke expertise op een slimme en praktische wijze, die past in de volle agenda’s. Leden van de leernetwerken zijn ook erg geïnteresseerd in ervaringen van collega’s uit andere gemeenten. Naast kennisontwikkeling en -uitwisseling draait het dan ook om kennismaking tussen gemeenten en met de provincie. Zo ondersteunen wij de provincie Gelderland en Gelderse gemeenten, en gemeenten elkaar om tot een succesvolle leefbaarheidsaanpak te komen.”

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.