Actueel

Vitens, Deltares en RUIMTEVOLK doen onderzoek naar flexibele drinkwater­concep­ten

Een toekomstbestendige drinkwatervoorziening vraagt om nieuwe en meer flexibele winningsconcepten. Dat is nodig omdat veranderingen in de waterbeschikbaarheid en in de watervraag de waterlevering op lange termijn onzeker maken. Daarom is in 2020 het driejarige project ´Flexibiliteit in toekomstige winningen – inspelen op de uitdagingen van de toekomst´ gestart.

Vitens, Deltares en RUIMTEVOLK zoeken in dit project naar manieren om de drinkwaterwinning van de verre toekomst (over 100 jaar) flexibeler te maken. Dat gebeurt door het verbinden van bestaande kennis en via ontwerpend onderzoek. Flexibiliteit is daarbij gedefinieerd als het vermogen van winningen om zich snel aan te passen aan de gewijzigde situatie als zich een verstoring of verandering voordoet. Het gaat daarbij zowel om aanpassingen aan ontwikkelingen en veranderingen vanuit de (leef)omgeving als om het beperken van de impact op de (leef)omgeving. Belangrijk in het onderzoek is de samenhang tussen ondergrondse en bovengrondse activiteiten (verstedelijking, natuurontwikkeling, transitie landbouw etc.).

De eerste fase van het project is inmiddels afgerond met als resultaat het rapport ´Flexibele drinkwaterwinningen – kennisbasis´. In dit rapport is de gezamenlijke kennisbasis beschreven en zijn scenario’s opgesteld op basis van (on)voorspelbare ontwikkelingen en de dynamiek in waterbehoefte. In de volgende fase worden op basis van ontwerpend onderzoek oplossingsconcepten ontwikkeld en zullen uiteindelijk bouwstenen voor een flexibele drinkwaterwinning worden gedestilleerd.

Dit project wordt gefinancierd door Vitens, TKI Deltatechnologie en Strategisch onderzoek van Deltares.

Zie voor meer informatie het eerste rapport

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.