Actueel

Vijf tips voor een fietsvriendelijke stad

Vandaag is het Wereld Fietsdag. Een mooi moment om stil te staan bij dit bijzondere – en voor ons Nederlanders onmisbare – vervoermiddel. Want volgens RUIMTEVOLK ontwerper Jos Kenter speelt de fiets namelijk een sleutelrol bij het vormgeven aan toekomstbestendige steden en regio’s. “In onze visie is de fiets de hefboom naar een duurzame, schone, bereikbare én gezonde leefomgeving.”


De vraag hoe we er nu voor kunnen zorgen dat de fiets volop de ruimte krijgt in onze steden, dorpen en daarbuiten, staat daarom centraal in veel van onze projecten, van omgevingsvisies tot binnenstadsplannen. “De sleutel is om niet alleen straten, paden en pleinen ruimtelijk zo in te richten dat fietsers optimaal profiteren van hun vervoermiddel, maar ook om duurzame modaliteiten slim te verbinden”.

Jos geeft vijf tips mee om de leefomgeving fietsvriendelijker te maken:

  1. Maak van fietsen niet alleen een aantrekkelijk alternatief voor de auto, maar streef ernaar om de fiets hét efficiëntste vervoermiddel te laten zijn. Geef ruim baan aan de fietser en langzaam verkeer, maak werk van de ontbrekende schakels en het realiseren van (snel)fietsboulevards op het schaalniveau van de stad en regio.
  2. Creëer mobiliteitshubs waarbij de overstap van de fiets op openbaar vervoer eenvoudig kan plaatsvinden en waar voldoende ruimte is voor fietsparkeren.
  3. Stimuleer de logistiek om leveringen binnen de stad zoveel mogelijk per fiets (e-bike) te laten plaatsvinden. Creëert meteen ook extra lokale werkgelegenheid.
  4. Faciliteer de fietser optimaal met veiligheid en comfort: veilige routes, servicepunten, fietsactiviteiten en schoolprogramma’s.
  5. Breng in beeld welke extra ruimte en kansen het oplevert wanneer het lukt om het aantal auto’s en het autoverkeer binnen een gemeente met 25% terug te dringen. Gegarandeerd dat de ideeën stimulerend werken en interessante handelingsperspectieven biedt: voor ontwerpers, beleidsmakers, bestuurders, maar zeker ook inwoners en ondernemers.

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.