Actueel

Regionale woonagenda's Overijssel: gebiedsgerichte strategieën voor een toekomstbestendige woningmarkt

Na een periode van intensief samenwerken onderteken de provincie Overijssel en de 25 Overijsselse gemeenten vandaag in de (digitale) Woonkeuken de nieuwe regionale Woonagenda’s van West-Overijssel en Twente. En daarmee zetten de partijen een belangrijke stap naar integrale en gebiedsgerichte benadering van het wonen.

Kern van de aanpak van de ambitieuze woonagenda’s voor West-Overijssel (regio Zwolle, Cleantechregio) en regio Twente is de koppeling van de woonopgave met een brede ruimtelijk-economische agenda (o.a. Omgevingsagenda Oost) in de vorm van een gelaagde gebiedsgerichte uitwerking.

Regionale woonstrategieën

Met drie integrale ruimtelijke woonstrategieën in elke regio willen de provincie Overijssel, gemeenten en woonpartners tot 2030 ruimte creëren voor 60.000 woningen en werk maken van de toegankelijkheid van en doorstroming op de woningmarkt. De woonopgave is daarmee gepositioneerd als vliegwiel voor mobiliteit, binnenstedelijke transformatie, leefbaarheid, zorg, klimaatopgaven, landschapsontwikkeling en transitie van het buitengebied. Maar ook andersom.

Binnen deze integrale en ruimtelijke kaders is er meer ruimte gecreëerd voor lokale afwegingen en programmatische vrijheid. Gemeenten krijgen daarbij ondersteuning voor hun transformatieopgaven in de kernen en buitengebied en bij de verduurzamingsopgave. Binnen de regio’s zijn ambities geformuleerd en afspraken gemaakt over samenwerking op gebied van toegankelijkheid en doorstroming, woonruimteverdeling, betaalbare woningen en ruimte voor bijzondere woonvormen en particulier initiatief.

Regionale sleutelprojecten

In 31 afspraken en acties is vastgelegd hoe de partijen hun doelen gaan bereiken. Ook benoemden ze 30 sleutelprojecten: projecten die een regionaal belang dienen, impact hebben en een stevige bijdrage leveren aan binnenstedelijke transformatie, verstedelijking en de versnellingsopgave.

Inmiddels zijn de gemeenten en provincie al druk aan de slag met het uitvoeren van de afspraken en acties en werken zij de sleutelprojecten verder uit. RUIMTEVOLK en Companen adviseerden en begeleidden de partijen het afgelopen jaar samen bij de ontwikkeling van de woonagenda’s. Met veel ambitie en plezier ondersteunen we ze komende jaar bij de uitvoering ervan.

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.