Actueel

Nieuwe collega: Annemiek Wiggers

Sinds een maand is onze nieuwe collega Annemiek Wiggers werkzaam bij RUIMTEVOLK. Met haar brede en onderzoekende blik op zowel de sociale, als de fysieke kant van het ruimtelijk domein wil ze overheden, maatschappelijke partijen en inwoners inspireren en begeleiden bij hun gebiedsprocessen.

“Steden en dorpen staan voor grote ruimtelijke opgaven. Ik ben erg gemotiveerd om als ontwerper bij te dragen aan onze toekomstige, duurzame leefomgevingen. Ook omdat ik deel uitmaak van een generatie die zich serieuze zorgen maakt over de manier waarop onze wereld is ingericht, zowel fysiek als systemisch. Veel uitdagingen manifesteren zich in het publieke domein en zijn vanwege hun omvang en tijdsspanne lastig te bevatten. Woningbouw, klimaatverandering, de energietransitie, onze voedselvoorziening, biodiversiteit, waterveiligheid, materialen, mobiliteit en logistiek moeten allemaal hun plek vinden in ons krappe land.

Als stedenbouwkundige heb ik zicht op deze thema’s en ben ik in staat die zo goed mogelijk te verbinden en te integreren in een ontwerp, visie of strategie. De vakwereld heeft genoeg goede ideeën maar veel te vaak blijft de vernieuwing of voortgang steken in botsende belangen, vastgeroest beleid of simpelweg geld. Ik voel me als ontwerper uitgedaagd ook daarvoor mijn kennis en creativiteit in te zetten.

RUIMTEVOLK is gespecialiseerd in het samenbrengen van belangen in een goede dialoog, het ontwikkelen van vooruitstrevend beleid en het creëren van impact. Dit, in combinatie met het ontwerpen aan de voorkant van ruimtelijke processen, maakt het mogelijk om gezamenlijk tot een gedragen toekomstbeeld te komen dat tegelijkertijd handvatten biedt voor de vraag; maar hoe dan?”

Annemiek kijkt er naar uit om bij RUIMTEVOLK haar creativiteit te kunnen aanvullen met uitvoerbaarheid en samenwerking. “Ik wil graag leren hoe ik middels visie en ontwerp zowel bewoners als bestuurders kan motiveren om samen toe te werken naar die duurzame leefomgeving. Het is aan ons om dat toekomstbeeld zo aantrekkelijk en haalbaar mogelijk te schetsen.”

Artikelen & blogs

Onze werkplaats in Utrecht

Onze werkplaats bevindt zich op de meest centrale plek van Nederland, in Jaarbeurs Innovation Mile, de innovatiehub en co-workingspace van de Jaarbeurs.